نماینده های محصولات دامپزشکی به تفکیک استان
قم1

شهر: قم
شرکت:پویان مهر زرین قم
تلفن:02537769677
نام نماینده:دکتر حسن زاده

آذربایجان شرقی2

شهر: تبریز
شرکت:دام طب خاوران
تلفن:04132463968
نام نماینده:دکتر روشنی

خراسان جنوبی3

شهر: بیرجند
شرکت:شفا گستر خاور
تلفن:05632221000
نام نماینده:دكتر کمیلی

البرز4

شهر: هشتگرد
شرکت:کارگزاران مهر سبز
تلفن:02644228855
نام نماینده:دکتر نصرت

گلستان5

شهر: گرگان
شرکت:پیام آوران سلامت هیرکان
تلفن:01732127499
نام نماینده:دکتر میرکریمی

خوزستان6

شهر: اهواز
شرکت:آرین دارو گستر
تلفن:06133834320
نام نماینده:دکتر شاه صنمی

مرکزی7

شهر: اراک
شرکت:دامیاور اراک
تلفن:08634130261
نام نماینده:مهندس حقدادی

سیستان و بلوچستان8

شهر: زاهدان
شرکت:پارس لیپار سیستان
تلفن:05433506985
نام نماینده:خانم دکتر قادری

فارس9

شهر: شیراز
شرکت:خدمات دامپزشکی فارس
تلفن:07137742950
نام نماینده:دکتر محبوبی

مرکزی10

شهر: اراک
شرکت:طب گستر کاوه
تلفن:08634130918
نام نماینده:دکتر اصلانی

کهکیلویه و بویر احمد11

شهر: یاسوج
شرکت:دارو پخش زاگرس یاسوج
تلفن:07433315071
نام نماینده:خانم دکتر آبرومندی

زنجان12

شهر: زنجان
شرکت:زرین پخش کیان
تلفن:02433771721
نام نماینده: بریری

گیلان13

شهر: رشت
شرکت:پارسیان پخش آرنا
تلفن:01333592420
نام نماینده:مهندس علی اکبرخانی

اصفهان14

شهر: اصفهان
شرکت:دامینه مهر گستر سپاهان
تلفن:03137416646
نام نماینده:دکتر بزرگزاد

تهران15

شهر: تهران
شرکت:زرین پخش آوا ( پخش سراسری )
تلفن:0218795
نام نماینده:مهندس تیمورتاش

چهار محال و بختیاری16

شهر: شهرکرد
شرکت:پرنيان طب زاگرس
تلفن:03832272191
نام نماینده:دکتر آل علی

خوزستان17

شهر: اهواز
شرکت:درخشان جاوید شفا
تلفن:06133361310
نام نماینده:دکتر تقویان پور

قزوین18

شهر: قزوین
شرکت:مهر آریا دام
تلفن:02832243304
نام نماینده:دکتر معصومی

سمنان19

شهر: سمنان
شرکت:شیمی داروی پارسیان
تلفن:02127616000
نام نماینده:دکتر معماری

خراسان شمالی20

شهر: شیروان
شرکت:آساک شیروان
تلفن:05836225904
نام نماینده:دکتر نوری

ایلام21

شهر: ایلام
شرکت:چکاوک پخش زاگرس
تلفن:08432251128
نام نماینده:دکتر دارابی

اردبیل22

شهر: اردبیل
شرکت:مهتاب رخ سیما آرتا
تلفن:04533369737
نام نماینده:دکتر شهریاری

آذربایجان غربی23

شهر: ارومیه
شرکت:چی چست داروی کیمیا
تلفن:04432331644
نام نماینده:دکتر ملازاده

سمنان24

شهر: سمنان
شرکت:کیمیا پخش کومش
تلفن:02333652223-5
نام نماینده:دکتر طاهریان

لرستان25

شهر: ازنا
شرکت:افلاک پخش ملک
تلفن:06643438083
نام نماینده:دکتر ملک

مازندران26

شهر: آمل
شرکت:مهام داروی نوین شمال
تلفن:01143089160
نام نماینده:مهندس نوایی

یزد27

شهر: یزد
شرکت:پرنیان طب ایساتیس
تلفن:03537271123-5
نام نماینده:دکتر آل علی یزد

خراسان رضوی28

شهر: مشهد
شرکت:اکسیر دام گستر کارینا
تلفن:05136911978
نام نماینده:مهندس رابط اسحاقی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لابراتوار سانت می باشد،1396