محلول شوینده و باکتری کش با کف مناسب. قابل استفاده در کلیه سطوح
 • مزایا

  • چربی بر عالی
  • ثبت شده بعنوان باکتری کش
  • خاصیت کف کنندگی: سطوح را به سرعت تحت تاثیر خود قرار می دهد.
  • غیر سمی،خوش بو،بدون تاثیر خورندگی بر روی فلزات،بدون کلر.
  • پایدار در آبهای سخت .
  • می تواند برای وسائل در ارتباط با غذا مورد استفاده قرار گیرد. ( قبل از استفاده آبکشی نمائید)
 • موارد استفاده:

  • دزوکلین بسار مناسب برای شستشو درصنایع غدایی و مکانهای عمومی . با خاصیت باکتری کشی همزمان یک ضد عفونی کننده نیز محسوب می شود.
  • برای ضد عفونی انواع سطوح .
 • مواد تشکیل دهنده:

  • ترکیبات : بنزآلکونیم کلراید، نونیل فنل اتواکسیله ، هیدرواکسید سدیم (سود)، اسانس و عوامل سینرژیست دهنده.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لابراتوار سانت می باشد،1396