کلر مایع، طراحی‌شده برای رفع مشکلات تصفیه پسماند و آب

CLO5 یا کلر مایع سانت ضدعفونی کننده‌ایست که با نام‌های وایتکس و ژاول هم شناخته‌می‌شود. این محصول، زرد رنگ، محلول در آب و با بوی ویژه است که با تکنولوژی غشایی یا الکترولیز تولیدشده و می‌تواند در تصفیه خانه‌های فاضلاب مورد استفاده قرارگیرد.
همچنین مصرف این محلول با غلظ‌ت‌های پیشنهادی، در آبِ قبل از ورود به سیستم تصفیه، با روش‌های اسمز معکوس یا تبادل یونی (ion exchange) می‌تواند انواع عوامل بیماری‌زا را ازبین‌برده و رشد باکتری‌ها  و جلبک‌ها را در مخازن نگهداری آب کاهش دهد. 
در این محلول، منبع کلر فعال، مولکول سدیم هیپوکلریت است و 5 درصد کلر فعال موجود در  CLO5 سبب می‌شود که این محصول به مدت شش ماه -با رعایت شرایط نگهداری- کلر فعال خود را حفظ کرده و مشکلات مصرف انواع غلیظ ترِ محصول (۱۲ درصد) که تنها ۱۵ روز کلر فعال خود را حفظ‌ می‌کند را ندارد.

ویژگی‌های محصول

  • ضدعفونی کننده انواع سطوح
  • گندزدایی فاضلاب‌های صنعتی
  • حاوی ۵ درصد کلر فعال

موارد مصرف

  • تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، سیستم‌های تصفیه آب و ضدعفونی انواع سطوح

روش مصرف

  • در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب از 1 الی 40 ppm، در تصفیه آب خروجی یا ورودی  1 الی 5 ppm و ضدعفونی سطوح محلول ۱۰ الی ۵ درصد استفاده‌شود.

ترکیبات

  • سدیم هیپوکلریت، سدیم هیدروکساید، آب دیونیزه 

به نکات ایمنی درج‌شده بر روی لیبل محصول توجه‌کنید.
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لابراتوار سانت می باشد،1396