>
دزوکلین
محلول شوینده و باکتری کش با کف مناسب. قابل استفاده در کلیه سطوح

 مزایا

  •  چربی بر عالی
  •  ثبت شده بعنوان باکتری کش
  • با خاصیت کف کنندگی: سطوح را به سرعت تحت تاثیر خود قرار می دهد.
  • غیر سمی،خوش بو،بدون تاثیر خورندگی بر روی فلزات،بدون کلر. + پایدار در آبهای سخت .
  • می تواند برای وسائل در ارتباط با غذا مورد استفاده قرار گیرد. ( قبل از استفاده آبکشی نمائید) *

موارد استفاده:

  •  دزوکلین بسار مناسب برای شستشو درصنایع غدایی و مکانهای عمومی . با خاصیت باکتری کشی همزمان یک ضد عفونی کننده نیز محسوب می شود. + برای ضد عفونی انواع سطوح . 

مواد تشکیل دهنده 

  • ترکیبات : بنزآلکونیم کلراید، نونیل فنل اتواکسیله ، هیدرواکسید سدیم (سود)، اسانس و عوامل سینرژیست دهنده.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لابراتوار سانت می باشد،1396