>
دزوجرم2آ
ضد عفونی کننده بسیار قوی برای کلیه سطوح ثبت شده از 0.3% استفاده در کلیه سطوح

مزایا

  •  ضد عفونی کننده وسیع الطیف و چند منظوره : باکتری کش ، قارچ کش و ویروس کش.
  •  قوی و فعال در مجاورت آبهای سخت + آمونیاک : اقتصادی و قابل استفاده در هر شرایط محیطی
  •  می تواند در طول مدت پرورش در حضور حیوانات مورد استفاده قرار گیرد: نتیجه بخش برای کاهش با میکروبی .

* موارد استفاده:

  •  برای کلیه فعالیتهای پرورشی : گاوداریها ، مرغ داریها ، کارگاههای پرورش آبزیان، جوجه کشیها ، گوسفندداریها،اسب داریها و ...
  •  ضد عفونی کننده سطوح بعد از شستشو : وسائل ، ماشین آلات ،دان خوریها ، آخورها ، سیلوهای خوراک حیوانات ،...
  •  ضد عفونی کننده سطوح در طول دوران پرورش:از اسپری مستقیم بر روی حیوانات پرهیز کنید. + ضد عفونی کننده سطوح بعد از شستشو : وسائل ، ماشین آلات ،دان خوریها ، آخورها ، سیلوهای خوراک حیوانات ،... + حوضچه های ورودی ماشین آلات، انسان، گاوهای شیری و ....

* مواد تشکیل دهنده:

  •  فرمالین ،گلوتاریک آلدئید ،بنزآلکونیم کلراید، دی دیسیل دی متیل آمونیم کلراید ، و عوامل سینرژیسم دهنده.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لابراتوار سانت می باشد،1396