>
تیت دیپ
محلول ضدعفونی کننده و نرم کننده تیت
 • مزایا
  • محلول تیت دیپ سانت با دارا بودن ۱٪ ید فعال و ۲۰ ppm الی ۴۰ ppm ید ملکولی (آزاد) یک ضدعفونی کننده ید دار محسوب می شود.
  • این محلول حاوی ۸٪ گلیسیرین بوده که شرایط مطلوبی را برای تیت گاو های شیری ایجاد می نماید.
  •  گلیسیرین دارای خاصیت مرطوب کنندگی پوست بوده و از خشک شدن تیت پیشگیری نموده که مانع ترک خوردگی می گردد.
  • محلول درماید دارای PVP بوده که سبب می شود ید موجود در محصول به مرور آزاد شده و در فواصل بین شیردوشی ،پایداری محصول را برای ضد عفونی حفظ نماید.
  • این محصول با غلظت کنترل شده سبب صرفه جوی در مصرف می گردد.مقدار بیشتری از ضدعفونی کننده و مرطوب کننده در فواصل بین شیردوشی در اختیار تیت قرار می گیرد.غلظت به گونه طراحی شده که قطعا مقداری از آن پس از مصرف به سرعت وارد تیت شده و تا بسته شدن اسفنکتر از ورود آلودگی به تیت پیشگیری می نماید .
  • شرایط ایجاد شده توسط درماید از ورم پستان پیشگیری می نماید و علاوه بر آن به درمان آن نیز بسیار موثر است .
 • خواص فیزیکی شیمیایی و میکروبیولوژیک 
  • ترکیبات:۱٪ یدفعال،گلیسرین،PVP ،پتاسیم فسفات و آب.
  • خواص فیزیکی:محلول قرمز رنگ و با غلظت رئولوژیک کنترل شده .
  • خواص میکروبیولوژیک:منطبق بر استاندارد EN1276 در مجاورت با ۳٪ پروتئین حیوانی و آب سخت .آزمایش شده از غلظت خالص تا ۱ به ۳.
  • اثرگذاری بر طیف گسترده از میکرو ارگانیسم ها :
  • اشرشیا کلای انتروکوکوس فکالیس
   استافیلوکوکوس اورئوس استافیلوکوکوس آگالاکتیه

 

 • موارد مصرف:
  • تیت گاوهای شیری‪.‬
 • روش مصرف:
  • پس از هر بار شیر دوشی:
   ابتدا تیت را با پارچه مرطوب خوب تمیزنمایید،سپس با استفاده از تیت کاپ پر شده با درماید خالص تیت را در آن غوطه ورسازید.
  •   نکته۱: هرگز پس از غوطه ور سازی تیت را شستشو ندهید.
  •  نکته۲:  محلول باقی مانده در تیت کاپ را در شیر دوشی بعدی استفاده ننماییدو همچنین تیت کاپ را خوب شستشو دهید.
  •    نکته۳:در صورت استفاده از محلول رقیق شده با آب تا ۳۰٪ خواص باکتری کشی حفظ شده اما خواص نرم کنندگی و چکش کاهش می یابد. 
 • بسته بندی:
  • ظروف ۱ لیتری،۵لیتری و ۲۰ لیتری.
 • موارد احتیاط:

  • لازم است روش مصرف به مصرف کننده آموزش داده شود.

  • کلیه موارد احتیاط و شرایط نگهداری درج شده بر روی لیبل محصول رعایت شود.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لابراتوار سانت می باشد،1396