>
آگری جرم
ضد عفونی کننده بسیار قوی برای کلیه سطوح بدون فرمالین ثبت شده همزمان با فرانسه از 0.2% استفاده در کلیه سطوح

مزایا

 • ضد عفونی کننده بدون فرمالین.
 •  ویروس کش در غلظت 0.5%
 •  قدرتمند و آزمایش شده در محیطهای آلوده:تاثیر گذار در شرایط گوناگون .
 •  تاثیر بلند مدت و بدون عادت پذیری میکرو ارگانیسمها .
 •  قدرتمند و آزمایش شده در محیطهای آلوده:تاثیر گذار در شرایط گوناگون .
 •  می تواند در طول مدت پرورش در حضور حیوانات مورد استفاده قرار گیرد .
 •  نتیجه بخش برای کاهش بار میکروبی .

 موارد استفاده:

 •  برای کلیه فعالیتهای پرورشی : گاوداریها ، مرغ داریها ، کارگاههای پرورش آبزیان، جوجه کشیها ، گوسفندداریها،اسب داریها و ...
 • ضد عفونی کننده سطوح بعد از شستشو : وسائل ، ماشین آلات ،دان خوریها ، آخورها ، سیلوهای خوراک حیوانات ،...
 •  ضد عفونی کننده سطوح در طول دوران پرورش:از اسپری مستقیم بر روی حیوانات پرهیز کنید.
 •  ضد عفونی کننده سطوح بعد از شستشو : وسائل ، ماشین آلات ،دان خوریها ، آخورها ، سیلوهای خوراک حیوانات ،...
 •  حوضچه های ورودی ماشین آلات، انسان، گاوهای شیری و ....

مواد تشکیل دهنده:

 •  گلوتاریک آلدئید12% ، بنزآلکونیم کلراید، دی دیسیل دی متیل آمونیم کلراید ، و عوامل سینرژیسم دهنده.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لابراتوار سانت می باشد،1396