>
>
دامپزشکی
دزوکلین
محلول شوینده و باکتری کش با کف مناسب. قابل استفاده در کلیه سطوح
دزوجرم2آ
ضد عفونی کننده بسیار قوی برای کلیه سطوح ثبت شده از 0.3% استفاده در کلیه سطوح
آگری جرم
ضد عفونی کننده بسیار قوی برای کلیه سطوح بدون فرمالین ثبت شده همزمان با فرانسه از 0.2% استفاده در کلیه سطوح
آب روال
ضدعفونی کننده آب آشامیدنی
اسیدو
اسیدی فایر آب آشامیدنی طیور
تیت دیپ
محلول ضدعفونی کننده و نرم کننده تیت

تاریخچه خانه نمایندگیها برگه ایمنی کالا محصولات همکاری با ما تماس با ماکلیه حقوق این وب سایت متعلق به لابراتوار سانت می باشد،1396