صنایع:

فروشگاهای عرضه مواد غذاییبا راهکارهای ابن لابراتوار، محیطی پاک به مشتریانتان ارائه دهید.

فروشگاه مواد غذایی

دامپزشکی:ما بیش از 25 سال است که با شعار پیشگیری بهتر از درمان و باصرفه تر از آن است در خدمت این صنعت می باشیم

مرغداری
صنایع غذایی:در کنار ما از  محصولی پاکیزه برخوردار باشید و مشتریانتان را  افزایش دهید
صنایع غذایی
رستورانها: پاکی را به مشتریانتان ارائه دهید
رستورانها

اخبار:

بررسی علل ایجاد رسوبات آهکی و مسدود شدن لوله های آبرسانی در مرغداری ها. بیشتر

کیفیت و تحقیقات:

اصول کیفی لابراتوار سانت  مبتنی بر اصل رضایت مندی مشتری می باشد و در این زمینه سعی دارد شعارها را به عمل تبدیل نماید.  بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لابراتوار سانت می باشد،1396