نماینده های محصولات دامپزشکی به تفکیک استان
قم1

شهر: قم
شرکت:پویان مهر زرین قم
تلفن:02537769677
نام نماینده:دکتر حسن زاده

مازندران2

شهر: آمل
شرکت:آمارد دارو داران
تلفن:01144233104
نام نماینده:دکتر نوایی

آذربایجان شرقی3

شهر: تبریز
شرکت:دام طب خاوران
تلفن:04132463968
نام نماینده:دکتر روشنی

خراسان جنوبی4

شهر: بیرجند
شرکت:شفا گستر
تلفن:05632221000
نام نماینده:دكتر کمیلی

آذربایجان غربی5

شهر: ارومیه
شرکت:دامناز شمال غرب
تلفن:04432378162
نام نماینده:دکتر عراقی

کرمانشاه6

شهر: کرمانشاه
شرکت:آریانا دارو گستران
تلفن:08334320424
نام نماینده:دکتر زمانی

یزد7

شهر: یزد
شرکت:صحت دام یزد
تلفن:03537261466
نام نماینده:دکتر مجاهد فر

البرز8

شهر: هشتگرد
شرکت:کارگزاران مهر سبز
تلفن:02644228855
نام نماینده:دکتر نصرت

گلستان9

شهر: گرگان
شرکت:پیام آوران سلامت هیرکان
تلفن:01732127499
نام نماینده:دکتر میرکریمی

خوزستان10

شهر: اهواز
شرکت:آرین دارو گستر
تلفن:06133834320
نام نماینده:دکتر شاه صنمی

مرکزی11

شهر: اراک
شرکت:دامیاور اراک
تلفن:08634130261
نام نماینده:مهندس حقدادی

سیستان و بلوچستان12

شهر: زاهدان
شرکت:پارس لیپار سیستان
تلفن:05433506985
نام نماینده:خانم دکتر قادری

فارس13

شهر: شیراز
شرکت:خدمات دامپزشکی فارس
تلفن:07137742950
نام نماینده:دکتر محبوبی

همدان14

شهر: نهاوند
شرکت:دامین گستر هگمتان
تلفن:08133263469
نام نماینده:دکتر محمد دوست

مرکزی15

شهر: اراک
شرکت:طب گستر کاوه
تلفن:08634130918
نام نماینده:دکتر اصلانی

خراسان رضوی16

شهر: مشهد
شرکت:رازیانه سبز پارس
تلفن:05136782817-24
نام نماینده:دکتر صنعتی

کهکیلویه و بویر احمد17

شهر: یاسوج
شرکت:دارو پخش زاگرس یاسوج
تلفن:07433315071
نام نماینده:خانم دکتر آبرومندی

زنجان18

شهر: زنجان
شرکت:زرین پخش کیان
تلفن:02433771721
نام نماینده: بریری

گیلان19

شهر: رشت
شرکت:پارسیان پخش آرنا
تلفن:01333592420
نام نماینده:مهندس علی اکبرخانی

اصفهان20

شهر: اصفهان
شرکت:دامینه مهر گستر سپاهان
تلفن:03137416646
نام نماینده:دکتر بزرگزاد

تهران21

شهر: تهران
شرکت:زرین پخش آوا ( پخش سراسری )
تلفن:8795
نام نماینده:مهندس تیمور تاش

چهار محال و بختیاری22

شهر: شهرکرد
شرکت:پرنيان طب زاگرس
تلفن:03832272191
نام نماینده:دکتر آل علی

آذربایجان شرقی23

شهر: تبریز
شرکت:سهند بیطار دارو گستر
تلفن:04132454004
نام نماینده:دکتر علیاری

خوزستان24

شهر: اهواز
شرکت:درخشان جاوید شفا
تلفن:06133361310
نام نماینده:دکتر تقویان پور

قزوین25

شهر: قزوین
شرکت:مهر آریا دام
تلفن:02832243304
نام نماینده:دکتر معصومی

سمنان26

شهر: سمنان
شرکت:شیمی داروی پارسیان
تلفن:02127616000
نام نماینده:دکتر معماری

خراسان شمالی27

شهر: شیروان
شرکت:آساک شیروان
تلفن:05836225904
نام نماینده:دکتر نوری

ایلام28

شهر: ایلام
شرکت:چکاوک پخش زاگرس
تلفن:08432251128
نام نماینده:دکتر دارابی

اردبیل29

شهر: اردبیل
شرکت:مهتاب رخ سیما آرتا
تلفن:04533369737
نام نماینده:دکتر شهریاری

لرستان30

شهر: ازنا
شرکت:افلاک پخش ملک
تلفن:06643438083
نام نماینده:دکتر ملک

عضویت در خبر نامه:
ایمیل:


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لابراتوار سانت می باشد،1396