نماینده های محصولات دامپزشکی به تفکیک استان
قم1

شهر: قم
شرکت:پویان مهر زرین قم
تلفن:02537769677
نام نماینده:دکتر حسن زاده

مازندران2

شهر: آمل
شرکت:آمارد دارو داران
تلفن:01144233104
نام نماینده:دکتر نوایی

لرستان3

شهر: کوهدشت
شرکت: پویا دارو
تلفن:06632642592
نام نماینده:دکتر نوشادی

آذربایجان شرقی4

شهر: تبریز
شرکت:دام طب خاوران
تلفن:04134264001
نام نماینده:دکتر روشنی

خراسان جنوبی5

شهر: بیرجند
شرکت:شفا گستر
تلفن:05632221000
نام نماینده:دكتر کمیلی

آذربایجان غربی6

شهر: ارومیه
شرکت:دامناز شمال غرب
تلفن:04432378162
نام نماینده:دکتر عراقی

کرمانشاه7

شهر: کرمانشاه
شرکت:آریانا دارو گستران
تلفن:08334320424
نام نماینده:دکتر زمانی

یزد8

شهر: یزد
شرکت:صحت دام یزد
تلفن:03537261466
نام نماینده:دکتر مجاهد فر

البرز9

شهر: هشتگرد
شرکت:کارگزاران مهر سبز
تلفن:02644228855
نام نماینده:دکتر نصرت

گلستان10

شهر: گرگان
شرکت:پیام آوران سلامت هیرکان
تلفن:01732127499
نام نماینده:دکتر میرکریمی

خوزستان11

شهر: اهواز
شرکت:آرین دارو گستر
تلفن:06133834320
نام نماینده:دکتر شاه صنمی

مرکزی12

شهر: اراک
شرکت:دامیاور اراک
تلفن:08634130261
نام نماینده:مهندس حقدادی

سیستان و بلوچستان13

شهر: زاهدان
شرکت:پارس لیپار سیستان
تلفن:05433506985
نام نماینده:خانم دکتر قادری

فارس14

شهر: شیراز
شرکت:خدمات دامپزشکی فارس
تلفن:07137742950
نام نماینده:دکتر بهشتی

همدان15

شهر: نهاوند
شرکت:دامین گستر هگمتان
تلفن:08133263469
نام نماینده:دکتر محمد دوست

مرکزی16

شهر: اراک
شرکت:طب گستر کاوه
تلفن:08634130918
نام نماینده:دکتر اصلانی

خراسان رضوی17

شهر: مشهد
شرکت:رازیانه سبز پارس
تلفن:05136782817-24
نام نماینده:دکتر صنعتی

کردستان18

شهر: سنندج
شرکت:بهیار دام
تلفن:08733341531
نام نماینده: فرخ نیا

کهکیلویه و بویر احمد19

شهر: یاسوج
شرکت:دارو پخش زاگرس یاسوج
تلفن:07433315071
نام نماینده:خانم دکتر آبرومندی

زنجان20

شهر: زنجان
شرکت:زرین پخش کیان
تلفن:02433771721
نام نماینده: بریری

گیلان21

شهر: رشت
شرکت:پارسیان پخش آرنا
تلفن:01333592420
نام نماینده:مهندس علی اکبرخانی

اصفهان22

شهر: اصفهان
شرکت:دامینه مهر گستر سپاهان
تلفن:03137416646
نام نماینده:دکتر بزرگزاد

تهران23

شهر: تهران
شرکت:زرین پخش آوا ( پخش سراسری )
تلفن:8795
نام نماینده:مهندس زرین

آذربایجان شرقی24

شهر: تبریز
شرکت:سهند بیطار دارو گستر
تلفن:04132454004
نام نماینده:دکتر علیاری

خوزستان25

شهر: اهواز
شرکت:درخشان جاوید شفا
تلفن:06133361310
نام نماینده:دکتر تقویان پور

قزوین26

شهر: قزوین
شرکت:مهر آریا دام
تلفن:02832243304
نام نماینده:دکتر معصومی

چهار محال و بختیاری27

شهر: شهرکرد
شرکت:آوین مهر زاگرس
تلفن:03833346869
نام نماینده:دکتر شیرانی

سمنان28

شهر: سمنان
شرکت:شیمی داروی پارسیان
تلفن:02127616000
نام نماینده:دکتر معماری

کرمان29

شهر: سیرجان
شرکت:دامین پخش جنوب شرق
تلفن:03442233894-6
نام نماینده:دکتر خانی

خراسان شمالی30

شهر: شیروان
شرکت:آساک شیروان
تلفن:05836225904
نام نماینده:دکتر نوری

ایلام31

شهر: ایلام
شرکت:چکاوک پخش زاگرس
تلفن:08432251128
نام نماینده:دکتر دارابی

اردبیل32

شهر: اردبیل
شرکت:مهتاب رخ سیما آرتا
تلفن:04533369737
نام نماینده:دکتر شهریاری

عضویت در خبر نامه:
ایمیل:


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به لابراتوار سانت می باشد،1396